Kodukord

HINNAKIRI 2018/19 (10 kuud)

Võrkpall 3-5x nädalas Suvi (juuli-august) Harrastajad
Kuutasu 45 30 25
Aastamaks korraga tasudes 405
Teise lapse kuutasu 23
Teise lapse aastamaks korraga tasudes 225

 

Juhul kui õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha sporditegevuse toetus ei lähe SK Duo-le (st kui  ei tehta sporditegevuse toetuse kinnitust SK Duo kasuks või linn/vald ei toeta otse treeniva õpilase klubi).

Võrkpall 3-5x nädalas Suvi (juuli-august)
Harrastajad
Kuutasu 55 30 25
Aastamaks korraga tasudes 500
Teise lapse kuutasu 28
Teise lapse aastamaks korraga tasudes 275

NB! Hinnad on õpilase kohta kuus ja kehtivad lastele, kes saavad sporditegevuse toetust Tartu linnalt ja märgivad toetuse saajaks SK Duo. Teistele on hinnad vastavalt alumisele hinnakirjale.

 

ARVELDUS

Alates 1. Septemberist  2018 on SK DUO spordiklubis osalevatele lastele aastamaks 450 eurot (10 kuud), mida on võimalik tasuda osadena 45 eurot kuu. Aastamaksu korraga tasudes saab maksja ühe kuutasu ulatuses soodustust. Sel juhul tasutakse 9 kuu eest summas 405 eurot.

Periood: september 2018-juuni 2019 45 EUR (10 kuud). Suvekuude treeningutest osavõtjatel 30 EUR kuu. Periood: juuli –august 2019 (2 kuud).

Treeningtasu maksmine toimub ülekandega MTÜ DUO SPORDIKLUBIi arvele SEB arvelduskontole nr. EE121010220041134019. Maksmine toimub arve alusel jooksva kuu eest, mis saadetakse iga kuu alguses Teile e-mailile. Maksekorraldusel tuleb ära märkida õpilase nimi ja kuu, mille eest tasutakse.

Õppemaksu tasumise kord on kinnitatud SK DUO juhatuse poolt ning liitudes SK DUO treeningutega kohustub lapsevanem neid täitma.

NB!

 • Spordiklubi treeningtasu on arvutatud eeldusel, et tegu on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartus elava lapsega, kelle vanem või seaduslik esindaja on kinnitanud hiljemalt 1. novembriks soovi määrata Tartu linna poolt makstav 4-19 aastaste laste sporditegevuse toetus SK Duo-le.
 • Juhul kui õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha sporditegevuse toetus ei lähe SK Duo-le (st kui  ei tehta sporditegevuse toetuse kinnitust SK Duo kasuks või linn/vald ei toeta otse treeniva õpilase klubi), siis on õpilase treeningtasu vastavalt 5- 10 euro võrra kuus suurem hinnakirjas kehtestatust. Väljaspool Tartut elavate laste vanemad saavad infot sporditegevuse toetuse saamise võimalikkusest elukohajärgsest kohalikust  omavalitsusest või Duo spordiklubist .
 • Treeningtasu on võimalik tasuda ka aastamaksuna, mille korral saab maksja ühe kuutasu ulatuses soodustust! Tasumisele kuuluv summa – 405 EUR.
 • Kui treeningutel osaleb perest kaks last ning pearaha kinnitus on tehtud SK Duo-le, siis teise lapse aastamaks on 50% soodsam ja kolmandale lapsele on treeningud tasuta. Kogu aasta eest korraga tasudes on teise lapse summa – 225 EUR.
 • Uutel liitujatel on esimene treeningkuu tutvumiseks TASUTA.
 • Majanduslikult vähekindlustatud pere lastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist kuni 100%, tehes vastavasisulise kirjaliku taotluse. Vabastuse otsuse teeb klubi juhatus koostöös treeneriga, taotluse esitamisel ei tohi olla pikemaajalist liikmemaksu võlgnevust.
 • Igakuiselt tasudes kohustub lapsevanem tasuma treeningtasu ettemaksuna jooksva kuu kümnendaks kuupäevaks. Arveid edastame klubiga liitunuile e-posti teel. Arvete väljastamine on informatiivse iseloomuga. Arve mittesaamine meilisüsteemi rikke tõttu ei vabasta treeningtasu maksmisest!
 • Duo spordiklubi spordikooli võrkpalli õppekava registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab õiguse saada treeningmaksudelt tagasi tulumaks.

 

KLUBI LIIKMELISUSE KINNITAMINE (SPORTLYZER) ja LAHKUMINE KLUBIST

 • Olles liitunud SK DUO  noortetreeningutega ja täitnud klubi liikmeks astumise liitumisavalduse (TULE TRENNI) olete saanud klubi liikmeks. Liikmeks olemisega kaasneb klubi liikmemaksu tasumine ja kodukorra kinnitamine.
 • Kui laps on osalemas proovitreeningutel (1 kuu, mis on uutele lastele tasuta) ja soovite jätkata treeninguid SK Duo-s, siis järgmisena peab lapsevanem ennast registreerima Sportlayzeris . Peale enda isikuandmete lisamist, tuleb lapsevanemal ära registreerida enda laps/lapsed, kes osalevad treeningutel.
 • Sportlyzeri kaudu tulevad teieni liikmemaksu arved ja treeninggruppi või kogu SK DUO-t puudutavad olulised teated. Lisaks võimaldavad korrektselt täidetud kontaktandmed meie treeneritel vajadusel teiega ühendust võtta.
 • Riigipoolne tulumaksusoodustus hakkab minema lapsevanemale, kes on registreerunud Sportlyzeris, märkinud oma nime ja isikukoodi ning tasunud arveid saadud viitenumbri alusel (registreerimisel saate viitenumbri). NB! Kindlasti märkige oma lapse lisamisel ära ka treeninggrupi nimi, millega liitute.
 • Soovides lõpetada klubis treeningud, palun veenduge, et teil puuduvad maksmata arved, informeerige lahkumisest lapse treenerit ja saatke etteteatamisega e-kiri info@skduo.ee koos selgitusega, miks soovite treeningud lõpetada.

Lapsevanema mobiilirakendusega saavad vanemad ja teised pereliikmed alati vaadata laste treeninggraafikut, märkida järgmisesse trenni tulemist ja kontrollida lapse kohalkäimist. Vanemad on alati kursis oma laste treeningutega ilma, et peaksid eraldi treeneriga ühendust võtma.

 

TREENINGUD

 • DUO Spordiklubi treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja tasemele 3-5 korda nädalas.
 • Treeningutelt pikema puudumise/haigestumise korral tuleb sellest teavitada treenerit. Soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat.
 • Treeningute puhkusegraafikud (pühad, laagrid) edastatakse e-postile ja sellest teavitab ka treener kohapeal.

 

VÕISTLUSED

 • SK DUO liikmeks olemine eeldab noorte sportlaste tubli osavõttu treeningutest ning vastavalt vanusele klubi esindamist Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) poolt korraldatavatest noortevõistlustest.
 • SK DUO võistkonnad mängivad algaval hooajal Olerex/Veski Mati nime all klubi võistlusvormis, mida saab endale soetada klubist.
 • Duo võrkpalliklubi katab Eesti võrkpalliliidu (EVF) poolt korraldavate noortevõistluste iga vanuseklassi esinduse võistluskulud va majutus-ja toitlustuskulud. Teise võistkonna saatmine EVF noortevõistlustele kokkuleppel klubiga.
 • Klubi esitab võistlustega seoses majutusele kulunud summa osas lapsevanemale eraldi arve. LAPSEVANEM tasub võistlustega seotud majutus-ja toitlustuskulud. Juhul kui laps soovib võistlustel ööbida sugulaste või sõbra juures, toimub see kokkuleppel treeneriga.
 • Majutuse eest ei pea tasuma juhul, kui sportlane ei võistle oma põhivanuse juures vaid võistleb aste vanematega.
 • EVF võistlustele sõidu transpordi organiseerib ja tasub klubi.
 • Klubi tasub võistlustega seotud litsensid ja registreermistasud.
 • Tava turniiridest osavõtt treeneri ettepanekul lapsevanema poolse panusega.

 

NOORMÄNGIJATE KOHUSTUSED

 • Treeningutel ja võistlustel ei kasutata ebaviisakat kõnepruuki ning kuulatakse treeneri juhendamist.
 • Treeningutel ja võistlustel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.
 • Treeningute ja võistluste ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda ning järgida sisekorra eeskirju.
 • Noormängijatel on võimalus olla pallipoisteks ja tüdrukuteks Bigbank Tartu meeskonna ning Tartu Ülikool/Eedeni naiskonna mängudel.

 

LAPSEVANEMA KOHUSTUSED

 • Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule vastavat varustust, milleks on: puhtad saalijalanõud ja lühike dress.
 • Võistlustel osalemisel on vajalik SK Duo kaudu ostetav esindusvorm.
 • SK Duo varustust  saab tellida klubi veebilehelt www.skduo.ee/noored/spordivarustus. Sobiva suuruse leidmiseks on võimalik klubis kohapeal riideid/jalanõusid proovida. Täpsem info septembri alguses.
 • Klubi esitab võistlustega seoses majutusele kulunud summa osas lapsevanemale eraldi arve. LAPSEVANEM tasub võistlustega seotud majutus-ja toitlustuskulud. Juhul kui laps soovib võistlustel ööbida sugulaste või sõbra juures, toimub see kokkuleppel treeneriga. Majutuse eest ei pea tasuma juhul, kui sportlane ei võistle oma põhivanuse juures vaid võistleb aste vanematega.
 • Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste juhendamisest või kritiseerimisest. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad. Väldi enda ja teiste laste ning kohtunike kritiseerimist.
 • Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit ja/või klubi, et üheskoos kiire lahendus leida.

 

KLUBI KOHUSTUSED

 • Klubi tagab treeninguteks sobilikud treeningtingimused.
 • Klubi tagab treeningute toimumise kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kes arvestavad treeningute läbiviimisel laste vanuse ja tasemega, tagavad laste turvalisuse treeningutel.
 • Klubi tagab treeningvarustusele vajalike vahendite olemasolu.
 • Klubi/treener organiseerib ja planeerib  treeningrupile osalemise turniiridel ja laagrites.
 • Klubi katab ja organiseerib Eesti Võrkpalli Liidu (EVF) egiidi all toimuvate erinevate turniiride transpordi kulud: Eesti noorte minivõrkpalli festival, Eesti noorte meistrivõistlused, Eesti noorte karikavõistlused, EVF karikavõistlused, Eesti noorte superkarikavõistlused U18(4 parimat).
 • Igale trennis käijale antakse klubi särk, mis tagab tasuta sissepääsu Bigbank Tartu esindusmeeskonna kodumängudele Tartu Ülikooli spordihallis.
 • Klubi kohustub oma kodulehel hoidma ajakohast infot treeningute ja noortetööga seotud kontaktisikute kohta. Treeningute muudatused ja muu oluline info edastatakse lapsevanemale registreerimisel mängitud e-mailile või smsile.

 

Juhul kui teil tekib täiendavaid küsimusi treenerite, treeningaegade, kohtade, klubimaksude jms. kohta, siis vastuse saate kui helistate või saadate oma küsimused otse SK DUO klubile.

Hendrik Rikand
tel.53 400 379
Hendrik@skduo.ee