Stipendium

MTÜ Spordiklubi Duo kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumite taotlemiseks ja määramiseks aastal 2021-2022.

Stipendiumi määramise tingimused on:

Võrkpallurid –esindusmees- ja naiskonna tasemel mängivate võrkpallurite võimete arendamiseks ja sportliku tegevuse soodustamiseks.

Välispraktika – võrkpalluritele, kes siirdub mängima väljapoole Eestit oma individuaalsete oskuste arendamiseks, samuti talendikate välismängijate siirdumiseks Eestisse, kes on esindusmeeskonna tasemel, oma individuaalsete oskuste arendamiseks.

Treenerid – esindusmeeskonda ja noorte gruppe juhendavate treenerite enesearendamiseks ja edaspidise arengu soodustamiseks.

Andekas noorsportlane – Tartumaa andekale noorsportlasele, kes on jäänud oma tegemistega silma.

Ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus võrkpallialaseks enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad SK DUO arengukava ja tegevuskavadega.

 

Stipendiume määrab MTÜ Spordiklubi Duo juhatus sooviavalduste alusel.

Täiendav info: info@skduo.ee